เครื่องตรวจหาโลหะ MD03

เครื่องตรวจหาโลหะ MD03 มีจานค้นหามาให้ 2 จาน
สำหรับการใช้งานปกติทั่วไป เช่น ภายในอาคาร หรือ บริเวณพื้นดินที่มีเศษโลหะปนอยู่มาก ให้ใช้จานเล็ก ซึ่งจะให้ความแม่นยำกว่า
สำหรับการใช้งานเฉพาะด้าน เช่น ภายนอกอาคาร หรือ บริเวณพื้นดินที่ไม่มีโลหะปนเปื้อน และ ของที่ต้องการหาอยู่ลึก ควรใช้จานใหญ่
การหาโลหะใต้พื้นดินหนา ไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบทางธรณีวิทยาได้ เนื่องจากมีแร่หลากหลายชนิดผสมปนอยู่ในเนื้อดิน ซึ่งแร่เหล่านี้ก็สามารถทำให้เครื่องตรวจหาโลหะส่งสัญญาณออกมาได้เช่นกัน สัญญาณจากแร่พวกนี้อาจกลบสัญญาณของโลหะที่ต้องการค้นหา ทำให้เกิดการเข้าใจผิดได้
คนที่เคยใช้ เครื่องตรวจหาโลหะรุ่นเก่า จะสังเกตเห็นเกิดการเปลี่ยนแปลงสัญญาณเมื่อจานเคลื่อนผ่านผิวหน้าดินที่ไม่สม่ำเสมอ หรือในกรณีที่จานเคลื่อนผ่านกองดิน หินหรือเศษอิฐ โอกาสที่เครื่องตรวจหาโลหะจะส่งสัญญาณมีสูง ลักษณะนี้เรียกว่า มีการปนเปื้อนของแร่ ด้วยเหตุนี้ เครื่องตรวจหาโลหะรุ่นเก่า จึงไม่สามารถหาของที่อยู่ลึกได้
เครื่องตรวจหาโลหะ MD03 เพิ่มระบบ ground balance เข้ามา เพื่อตัดการรบกวนจากการปนเปื้อนของแร่และเลือกค้นหาโลหะเท่านั้น

Advertisements

เครื่องตรวจจับโลหะ

เครื่องตรวจจับโลหะ เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความสามารถในการตรวจสอบสถานะของโลหะและแร่ธาตุบางอย่าง มักจะประกอบด้วยกล่องควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้ง มี search coil ที่แนบมากับส่วนอื่น ๆ ของแกนคันหรือกล่องควบคุมมีการจัดการและความยาวของก้านปรับความสูงของผู้ใช้ search coil และควบคุมกล่องเชื่อมต่อด้วยสายเคเบิลอิเล็กทรอนิกส์

กล่องควบคุมมีลูกบิดควบคุมต่างๆ แบตเตอรี่, ลำโพง, ช่องเสียบหูฟัง

เครื่องตรวจจับโลหะ มาในความหลากหลายของรูปทรงน้ำหนักและขนาด

นอกจากนี้ยังมีประเภทที่แตกต่างกันแต่ละที่ออกแบบมาสำหรับฟังก์ชั่นที่เฉพาะเจาะจงหรือวัตถุประสงค์

เครื่องตรวจจับโลหะ
เครื่องตรวจจับโลหะ